اوسرین 400%

-کرم حاوی لانولین
-جهت ساخت انواع کرم و پماد های ترکیبی
-قابلیت جذب آب بیش از 400 درصد

ترکیبات : وازلین، پارافین مایع، موم زنبور عسل، اسید استئاریک، ستیل الکل، لانولین، کلسترول، تری اتانول امین
تولید شده تحت شرایط GMP

زیباییت را حفظ کن

KEEP YOUR BEAUTY