کرم پایه

- برای ساخت کرم و لوسیون های ترکیبی
- برای ساخت انواع پماد و محافظ و نرم کننده پوست
- قابلیت جذب نا محدود آب
- قابلیت اختلاط با انواع پایه های چرب روغن ها<
- داراری قدرت انتقال سریع مواد موثره به طبقات زیرین پوست
- عدم تضاد و ناسازگاری با انواع مواد موثر دارویی

ترکیبات : آب مقطر، موم زنبور عسل، اسید استئاریک، پارافین مایع ، پروپیل گلایکول، ستیل الکل، گلیسیرین، ستو استئاریل الکل ، کلسترول ، تری اتانول امین، نگهدارنده مجاز
تولید شده تحت شرایط GMP

زیباییت را حفظ کن

KEEP YOUR BEAUTY