ska-co

شرکت سپاس کوثر آرا

پخش کوثر در سال 1376 فعالیت خود را در حوزه عرضه مواد اولیه آرایشی و بهداشتی بخصوص در زمینه مواد اولیه کرم سازی آغاز کرده و در طول این سالها عضو انجمن مواد شیمیایی بوده، که با کسب اطلاعات و تجربه فراوان و بسیار ارزشمند طی سالیان گذشته و با بررسی و شناخت کامل از شرکتهای تولید کننده مواد اولیه و کیفیت محصولات آنها و با توجه به اهداف و سیاستهای از پیش تعیین شده، اقدام به تاسیس شرکت سپاس کوثر آرا در سال 1395 نموده است. این شرکت با گامی بلند به سمت تولید محصولات آرایشی و بهداشتی قدم برداشته است که قابل رقابت با سایر محصولات خارجی میباشد. برندهای زیرمجموعه این شرکت هر کدام در یک حوزه تخصصی فعالیت خواهد کرد که با یک هویت مستقل و حرفه ای با سبد محصولات باکیفیت همراه خواهد بود...

زیباییت را حفظ کن

KEEP YOUR BEAUTY