مونو پروپیلن گلیکول

مونو پروپیلن گلیکول


مونو پروپیلن گلیکول چیست؟
پروپیلن گلیکول با فرمول شیمیاییC3H8O2 با نام های پروپان 1و2- دی ال ، پروپان دی ال،1و2 دی هیدروکسی پروپان، متیل اتیل گلیکول، متیل اتیلن گلیکول نیز شناخته میشود و با نام مخفف MPG نیز شناخته شده است. این ماده از لحاظ ظاهری مایع بی رنگ و بی بو است و دارای طعم شیرینی است و این مایع قدرت جذب رطوبت و نم را دارد. از لحاظ شیمیایی این ماده شیمیایی جز گروه دیول ها هستند.و به سختی از حلال هایی ماندد آب، استون و کلروفرم استخراج میشود. در حالت کلی گلیکول ها خورنده نیستند و مقدار فرار بودن و سمیت پایینی دارند.

کاربردها:
کاربرد در صنایع غذایی MPG
باعث افزایش کف و هوادهی در خامه و به عنوان امولسیفایر در کیک ها مورد استفاده است.
این ماده یک ترکیب چربی دوست است که به عنوان روان کننده در تولید روغن نباتی استفاده میشود.
این حلال در محصولات معطر از تبخیر رطوبت در موا غذایی جلوگیری میکند.
به عنوان مرطوب کننده در ساخت آدامس استفاده میشود.
در صنعت غذایی اسانس های غذایی و کیک . کلوچه به عنوان مرطوب کننده و پایدار کننده مورد استفاده است.
به عنوان حلال اصلی در اسانس است.

زیباییت را حفظ کن

KEEP YOUR BEAUTY